VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Vị trí Phòng ban Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Phòng Kế Toán TP. Thái Nguyên 10-09-2019 31-10-2019
TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Bộ Phận Kho TP. Thái Nguyên 13-08-2019 30-09-2019
TUYỂN LÁI XE Bộ Phận Lái Xe TP. Thái Nguyên 08-08-2019 30-09-2019
TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Bộ Phận Kinh Doanh TP. Thái Nguyên 03-07-2019 30-09-2019
TUYỂN NHÂN VIÊN IT Phòng Kỹ Thuật TP. Thái Nguyên 08-08-2019 30-09-2019
TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Phòng Marketing TP. Thái Nguyên 13-08-2019 30-09-2019
TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Bộ Phận Giao Hàng TP. Thái Nguyên 20-08-2019 30-09-2019